• Nye navn i styret – og første arbeidsgruppe på plass

    Som det ble sagt på allmøtet 18. januar ønsker vi  å få flere medlemmer inn i styret. Den muligheten har vi gjennom vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet i venneforeningen 8. juli 2023: «Styret har fullmakt til å utvide med flere medlemmer om de finner det nødvendig». Vi er derfor veldig glade for å kunne fortelle at Andreas Brosø og Christian Dyresen har sagt seg villig til å sitte i styret. Nå er vi fem å fordele oppgaver på, vi rekker å snakke med enda flere, og vi er flere hoder som kan sikre gode prosesser i utmeislingen av en bærekraftig…