Klimafestivalen – Nye ideer for en ny tid.

På søndg den 21. januar kl. 17.00 presenterer Arne Øgaard, samfunnsdebattant, adjunkt i realfag og ernæringsfysiologi, Steinerskolelærer og styremedlem i Norges mest etiske bank: Cultura sin siste bok ‘Den tredje vei’. Velkommen til en interessant ettermiddag i Peisestuen!
Vi trenger nye ideer og nye måter å samhandle på. En slik endring må nødvendigvis føre til et oppgjør med gamle dogmer, slik at en ny forståelse for idealene frihet, likhet og brorskap skapes. Det finnes ingen enkle oppskrifter, men denne boka peker på mulige veier videre. Hvis to mennesker er sterkt uenig og de ikke kjemper for rent egoistiske interesser, vil det som oftest være noe riktig hos begge parter. Tar en tak i disse motsetningene, bevares det beste i begge. Da er det mulig å finne frem til nye ideer som kan føre til praktisk handling frem mot en mer rettferdig og bærekraftig verden. Når hverken høyre- eller venstresiden kan hjelpe, må vi søke en tredje vei!
Fri inngang, frivillige utgangspenger!