Hurum Venstres Miljøpris 2017

Hurum Venstres Miljøpris 2017 ble delt ut på Klimafestivalen på Kulturhuset Hovtun søndag 28. januar.

Prisen ble delt ut av Christin Dyresen og gikk til Hurum, Røyken og Asker kommune for sine likelydende vedtak om å bruke FNs Bærekraftmål som førende for sitt arbeid med etableringen av nye Asker kommune.

Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, mottok prisen på vegne av ordførerne og holdt en appell om dette arbeidet som nå pågår for fullt. Dyresen påpekte at prisen ble overrakt med forventning om et arbeid som skal utføres, mer enn en berømmelse for allerede utført innsats. Prisen er således ment å stimulere til videre arbeid med grønt fokus for nye Asker kommune. Kunstneren Tove Hongslos maleri  «Rester av sommerens minner» får en fortjent plass i Asker rådhus.

Som avslutning på Klimafestivalen §112 – 2018 ble det servert en smakfull og bærekraftig søndagsbrunsj levert av Velbekomme AS.

I Peisestua sørget Laszlo Graf von Fünfkirchen (cello og piano) og Joseph Wagenheim (tverrfløyte) for musikalske innslag.