Årsmøte i foreningen Kulturhuset Hovtun

Årsmøte avholdes mandag 5 mars kl 19 på Kulturhuset.

Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsrapport og regnskap
4. Valg av styre
5. Innkomne saker
informasjon v/ Marianne
åpning av kafeen 6.mars
6. venneforeningens framtidige oppgaver
7. evt.
Seniorkafe, torsdagsklubb mm

saker som ønskes tatt opp sendes : annekarimartinsen@hotmail.com
Årsrapport 2017 er vedlagt.kulturhusethovtun.no/…/ÅRSRAPPORT-2017-Kulturhuset-Hovtun-Presentasjon.pdf

Regnskap og budsjett blir lagt fram på møtet for de som ikke har mottatt det på fohånd.