Gjenspeilinger – en poetisk fotoutstilling med naturen som motiv.

«Så mektig er enhetens lys, at det kan opplyse hele jorden»
– Bahá´u´lláh –
Velkommen til en poetisk fotoutstilling som visualiserer dikt og hellige tekster, med naturen som motiv.

Tekstene er dikt av Hans Børli og sitater fra forskjellige hellige skrifter. Fotografene har latt seg inspirere av tekst og poesi, vårt “indre landskap” og av naturens ytre landskap.

Bilder og tekst dreier seg tematisk rundt Skaperkraftens Gjenspeilinger:

Gjenspeilingene  i naturen, i vårt indre og i det åpenbarte ord.

Utstillingens overbyggende tema er at vi kan få kunnskap om Gud ved å se på naturen, se inn i vårt indre og ved å lese det åpenbarte ord.

«Enhver skapt ting i det hele univers er kun en dør som leder inn til hans kunnskap»
– Bahá´u´lláh –

Utstillingen er knyttet til 200 årsmarkeringen av Báb’s fødsel. Han er én av to sentrale skikkelser i bahá`i-troens historie. Báb betraktes som porten inn til en ny tid.

Last gjerne ned en PDF av alle tekstene her

Referanser til tekstutvalg for fotoutstilling