Medlemsverving for 2021

Ønsker du å være medlem av Foreningen Kulturhuset Hovtun?

På årsmøtet høsten 2020 ble det bestemt at Foreningen Kulturhuset Hovtun (FKH) skulle legges under Klokkarstua Nærmiljøsentral (KNMS) og ha samme styre, administrasjon og daglig leder. Det vil si at de kulturelle aktivitetene på Kulturhuset Hovtun skal drives gjennom Nærmiljøsentralen. Tilbudet skal bestå og det skal fortsatt være mulig å delta på og arrangere kultur av de fleste slag på Kulturhuset.

Det er en del medlemsfordeler ved å være med i FKH, rabatter på Det Norske Teateret, Comfort-, Quality- og Clarion-Hotell, samt Heimen Husfliden for å nevne noen. Foreningen har medlemskap i Noregs ungdomslag (https://www.ungdomslag.no/) og bruker deres medlemsportal for å administrere medlemslisten. Det er gjennom Noregs ungdomslag vi kan gi våre medlemmer rabatter på overnevnte steder.

Det vil også være medlemsfordeler å hente på arrangementer i regi av Klokkarstua Nærmiljøsentral.

Alle våre medlemmer under 20 år vil utløse FriFond-midler fra Noregs ungdomslag som vil komme kulturtilbudet for barn og unge ved Kulturhuset Hovtun til gode.

Ved å være medlem av Foreningen vil man også ha mulighet til å delta og ytre seg på årsmøtet til Nærmiljøsentralen. Årsmøtet er Sentralens øverste organ og er den som gir føringer for hvordan det skal drives videre.

En større medlemsmasse vil også gjøre oss synlige i lokalsamfunnet og i storkommunen for øvrig.

Har du lyst til å bli med oss på laget?

Ta kontakt på mail til dagliglederknms@gmail.com

Medlemskontigent 2021:

Barn(0-20år) kr 100,-

Voksen kr 300,-

Hilsen

Kristin Ødeskaug Samuelsen

Daglig leder Klokkarstua Nærmiljøsentral