Nye navn i styret – og første arbeidsgruppe på plass

Som det ble sagt på allmøtet 18. januar ønsker vi  å få flere medlemmer inn i styret. Den muligheten har vi gjennom vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet i venneforeningen 8. juli 2023: «Styret har fullmakt til å utvide med flere medlemmer om de finner det nødvendig».

Vi er derfor veldig glade for å kunne fortelle at Andreas Brosø og Christian Dyresen har sagt seg villig til å sitte i styret. Nå er vi fem å fordele oppgaver på, vi rekker å snakke med enda flere, og vi er flere hoder som kan sikre gode prosesser i utmeislingen av en bærekraftig driftsmodell for kulturhuset.
Første arbeidsgruppe er også på plass
Som det også ble nevnt på allmøtet ønsker vi å sette i gang ulike arbeidsgrupper. Tanken her er at folk skal få bidra med det de har lyst til og fagkunnskap om. Vi ser for oss grupper som arbeider med kultur/arrangementer/historie, med planer for hagen rundt Hovtun og vi trenger en gruppe som kan bidra med innspill rundt økonomi, søknader om støtte etc. Dette kommer vi tilbake til.
Men første gruppe er allerede på plass og skal ha sitt første møte på mandag for å «konstituere seg» og finne ut hvordan de skal legge opp arbeidet og hva de kan bidra med etc.
Bygnings-gruppa starter opp med følgende medlemmer: Trond Erik Lere, Morten Rosmer, Lars Tore Woie og Andreas Brosø. Kreative, flinke folk som kan bidra inn i arbeidet med selve bygningen og ha dialogen med kommunen rundt dette.
Dette blir bra!
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å bli med i en arbeidsgruppe: kontakt@kulturhusethovtun.no

mvh

Venneforeningen for Kulturhuset Hovtun,

Torgeir Mjellekås (leder)

Anne Byrkjeland

Pål A. Berg