• Nye navn i styret – og første arbeidsgruppe på plass

    Som det ble sagt på allmøtet 18. januar ønsker vi  å få flere medlemmer inn i styret. Den muligheten har vi gjennom vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet i venneforeningen 8. juli 2023: «Styret har fullmakt til å utvide med flere…