BUA

BUA HURUM

Lån utstyr til sport og friluftsliv.

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter.
Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv.

 

Åpningstider fra 5/1 2021

(med forbehold om endringer)

tirsdager 17:00-19:00

torsdager kl. 17:00-19:00

lørdager kl. 12:00-14:00

For å låne utstyr må du opprette en låneprofil, det gjør du ved å klikke her

For videre informasjon, utleie og egenerklæringer klikk her

 

SPØRSMÅL OG SVAR

 

Hva koster det å låne utstyr?

Ingenting, det er helt gratis for barn og unge. Voksenpersoner i følge med barn kan også stort sett låne gratis.

Hvem kan låne utstyr?

Utstyret er først og fremst ment som et gratis tilbud for barn og unge i kommunen, men dersom det finnes nok tilgjengelig utstyr som passer, kan alle låne. Regler for hvem som kan låne fastsettes lokalt i den enkelte BUAordning, så ta kontakt med din nærmeste BUA dersom du er usikker på om du kan låne utstyr. Turister og næringsliv kan i enkelte tilfeller låne mot betaling.

Hvor kan jeg låne utstyr?

Det finnes BUAordninger over hele Norge, for å finne din nærmeste BUA kan de se oversiktskartet her.

Hvor lenge kan jeg låne utstyret?

Som hovedregel kan utstyret lånes i inntil en uke, og det er viktig at utstyret leveres tilbake innen avtalt tid.

Kan jeg låne flere ulike typer utstyr samtidig?

Nei, du kan kun låne til en aktivitet av gangen. Dette fordi vi skal kunne låne ut til flest mulig, og at utstyret skal være mest mulig i bruk. Men, det er lov til å spørre. Har du en god grunn, kan det av og til være mulig å låne mer.

Kan barn låne utstyr på egenhånd?

Det må være en myndig person (over 18 år) med bostedsadresse i Norge som er ansvarlig for lånet, men det er mulig for større barn og ungdommer å låne utstyr uten at ansvarlig myndig person er med. Den myndige personen er da ansvarlig låntaker, og ungdommen som skal låne registreres som medlåntaker. Ved førstegangs lån registreres den ansvarlige låntaker. Den ansvarlige låntaker registreres med en medlåntaker, som etter førstegangslån kan låne utstyr på egenhånd. Ansvarlig låntaker må vise legitimasjon, eller skrive under på en fullmakt, som vises til betjeningen i den aktuelle BUA ved førstegangs lån. Den ansvarlige for lånet får alltid en bekreftende e-post når medlåntakere låner utstyr, og det blir opplyst om når utstyret skal leveres tilbake.

Hvem kan være ansvarlig låntaker?

Ansvarlig låntaker må være en person over 18 år med bostedsadresse i Norge, gjerne barnets forsørger. Det kan også være lærere, institusjonsansatte og lignende som låner utstyr til barn de har ansvar for, men for at barnet skal kunne låne igjen på egenhånd må det registreres som medlåntaker. Dersom barnet ikke er registrert som medlåntaker og skal låne igjen, må det ha med seg den samme, eller en ny ansvarlig låntaker.

Hvordan registrere seg som låntaker?

For å registrere deg som låntaker kan du gå til din lokale BUA eller lage din egen låneprofil her. Alle som låner utstyr i BUAordningen må registreres i utlånssystemet med navn, telefonnummer, e-post, fødselsnummer og postadresse. Medlåntakers navn, fødselsår og e-post skal også registreres. Låntaker er ansvarlig når medlåntaker låner utstyr. Ved registrering må ansvarlig låntaker bekrefte av han/hun har lest og forstått lånevilkårene. Det er lurt å sette seg inn i lånevilkårene, slik at det er klart hvilke forpliktelser som inngår når man låner utstyr fra BUA. Dersom foresatte/ansvarlig låntaker ikke kan bli med første gang, sørg for å få med fullmakt

Klokkarstua Nærmiljøsentral har fått midler gjennom DnB-Sparebankstiftelsen til utstyr til
Bua-Klokkarstua! Tusen takk, det kommer godt med!

Les mer om foreningen BUA her.