Standard lånevilkår BUA

Standard lånevilkår

1. AvtalenDenne låneavtalen gjelder for lån av sport- og fritidsutstyr fra utlånsordninger tilknyttet BUA-Nettverket («BUA«), og inngås mellom den aktuelle utlånsordningen og den som er ansvarlig for lån av utstyret («Ansvarlig låntaker«). Ved å registrere en låneprofil med personopplysninger i BUAs digitale lånesystem aksepteres de standardvilkår for lån av utstyr som står her.

2.  Låne utstyr

For å låne utstyr i BUA må en ansvarlig organisasjon/institusjon og/eller myndig person med bostedsadresse i Norge være ansvarlig for lånet og registrere navn, adresse, fødselsår, e-post og mobilnummer i BUAs digitale utlånsystem. Mindreårige og personer uten bostedsadresse i Norge kan låne dersom en myndig person med bostedsadresse i Norge er registrert som Ansvarlig låntaker i låneprofilen.

Regler for hvem som kan låne bestemmes lokalt og kan derfor variere fra sted til sted.

Det er mulig å se tilgjengelighet av utstyr og i visse tilfeller reservere utstyr digitalt gjennom BUAs digitale utlånsystem. For å låne utstyr må du møte opp i den aktuelle utlånsordningen i oppgitt åpningstid.

Ansvarlig låntaker må bekrefte sin identitet ved å møte personlig og fremvise gyldig legitimasjon ved første gangs lån.

Alternativt kan en lærer eller skole være fullmektig for Ansvarlig låntaker og registrere medlåntaker. I slikt tilfelle må lærer eller skole fremlegge bevis på fullmakt.

Ansvarlig låntaker eller læreren/skolen kan registrere mindreårige barn som medlåntakere til Ansvarlig låntaker («Medlåntaker»). Dette betyr at Medlåntaker ved senere anledning kan låne utstyr uten at Ansvarlig låntaker eller Fullmektig er til stede.

Der en Fullmektig registrerer Ansvarlig låntaker, må Fullmektig sikre at Ansvarlig låntaker er kjent med og forstår disse Standardvilkår, og at Fullmektig og Ansvarlig låntaker har avklart eventuell ansvar som partene har overfor hverandre og Medlåntaker.

Ansvarlig låntaker kan slette Medlåntakere eller profilen i sin helhet så lenge det ikke er registrert aktive lån.

3. Låneperiode

Låneperioden gjelder fra utstyret er hentet og til det er levert tilbake samme sted som det ble hentet. Utstyret skal leveres tilbake til avtalt tid i løpet av BUAs åpningstid. Åpningstider er tilgjengelig på BUAs hjemmeside eller i e-posten Ansvarlig låntaker og/eller Medlåntaker har mottatt.

4. Ansvarlig låntaker og Brukers ansvar

Dersom Ansvarlig låntaker og bruker av utstyret, herunder Medlåntaker, («Bruker«) ikke er samme person, er Ansvarlig låntaker ansvarlig for at Bruker tar ansvar for og passer på utstyret så lenge det er utlånt. Utstyret skal leveres tilbake innen avtalt tid og i samme tilstand som det ble lånt ut, med unntak for normal slitasje.

Det er ikke tillatt å låne ut eller fremleie utstyret

Utstyret skal ikke lånes til kommersielt bruk som f.eks. aktivitetsdager for kunder og ansatte eller turistvirksomhet.

Det er ikke tillatt å frakte eller bruke utstyret utenfor Norge.

5. Dine plikter

Ansvarlig låntaker er selv ansvarlig for å ha den nødvendige kompetanse, ferdigheter og erfaring, eventuelt sertifisering, til å bruke utstyret som er lånt til seg selv eller andre.

Bruksanvisninger og sikkerhetsråd fra BUA skal følges.

Dersom utstyret blir ødelagt, slitt, eller på andre måter usikkert skal BUA varsles umiddelbart, og utstyret skal ikke lenger brukes.

Ved tyveri eller hærverk må dette meldes til nærmeste politi så snart det lar seg gjøre og anmeldelsen leveres til utlånsordningen det er lånt fra.

6. Personvern

For å låne utstyr tilknyttet BUA-Nettverket er det nødvendig å behandle personopplysninger om Ansvarlig låntaker og Medlåntaker av utstyret.

Personopplysningene brukes til å

1) opprette låneprofil

2) registrere og følge opp utlån

3) kontakte Ansvarlig låntaker ved behov, f.eks. for å sende kvittering på utlån, påminnelser om reservasjon, dato for retur av utlånt utstyr, eller purringer ved forsinkede lån

4) registrere lånehistorikk, f.eks. for å gjøre det enklere å låne gjentatte ganger, eller for oppfølging dersom utstyr ikke blir levert tilbake, blir ødelagt eller stjålet

5) utarbeide anonymisert statistikk for å videreutvikle BUAordningens tilbud og tjenester

Personopplysningene som er nødvendige for ovennevnt formål er navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, relasjon mellom Ansvarlig låntaker og Medlåntaker.

Du kan selv gjøre endringer eller slette personopplysninger som står i låneprofilen din. Ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger kan du lese om under personvernpolicy.

7. Skader og tap på låneobjekt

Ved skader utover normal slitasje og tap av utstyr i utlånsperioden kan BUA kreve erstatning for nødvendige utgifter til å reparere eller erstatte utstyret. BUA avgjør selv om det er nødvendig å reparere eller erstatte utstyret. Gjentatte skader eller tap av låneobjekter kan medføre tap av rett til å låne mer utstyr.

8. Forsinket tilbakelevering

Dersom det er klart at det vil bli forsinket tilbakelevering av utstyr, skal Ansvarlig låntaker eller Medlåntaker snarest mulig informere utlånsordningen om dette.

Dersom utstyr blir stjålet, skal Ansvarlig låntaker politianmelde forholdet og levere slik politianmeldelse til BUA.

Den enkelte BUAordningen kan, ved forsinket tilbakelevering, ilegge Ansvarlig låntaker dagbøter slik det fremgår av oversikten som finnes på følgende lenke (sett inn lenke) for hver ekstra dag som går uten at BUA får tilbake utstyret. Slike bøter blir oppad begrenset til det beløpet som fremgår av ovennevnte lenke. Dersom utstyret ikke blir tilbakelevert, er dette å anse som tyveri og forholdet kan politianmeldes. Gjentatte forsinkelser i tilbakelevering kan medføre tap av rett til å låne utstyr.

9. Betaling

Faktura for ødelagt eller tapt utstyr, eller forsinket tilbakelevering, må betales innen 14 dager etter forfall.

Ved unnlatelse av betaling sendes et inkassovarsel med purregebyr som må betales innen 14 dager etter fakturadato.

Ved manglende betaling, inkludert av purregebyr, innen 14 dager etter at inkassovarsel er sendt, overføres kravet til et inkassobyrå. Ved fortsatt unnlatelse av betaling vil kravet kunne tvangsinndrives.

10. Ansvarsbegrensning

BUA kan ikke garantere at utstyret du har lånt oppfyller Brukerens personlige krav. Ansvarlig låntaker/Bruker er selv ansvarlig for alle skader og tap som skjer mens utstyret er utlånt, sånn som person-, tings- og formueskader, samt følgeskader og indirekte tap som måtte påføres Brukeren eller noen andre i forbindelse med bruk av utstyret

11. Tvist

Denne Avtalen er underlagt og tolkes etter norsk rett.

Se her for lånevilkårne på andre språk.