Hurum sjakklubb

Hurum sjakklubb

Hurum sjakklubb holder klubbkvelder for barn og unge annen hver onsdag- i partallsuker- fra klokken 18:00-19:15

De holder både brett, brikker og klokke- hvis man skulle ønske å spille hurtigsjakk.

Hurum Sjakklubb kom i stand etter en idé fra undertegnede. Ideen kom umiddelbart etter at Magnus Carlsen hadde sikret seg sin tredje VM-tittel (30. november 2016). Ideen ble publisert i Røyken og Hurums Avis i begynnelsen av desember, Christian tok kontakt med meg – og rett før jul hadde vi på plass et interimsstyre. 29. desember arrangerte vi vår første turnering. Målet med Hurum Sjakklubb – foruten at det skal være tilbud til alle om å spille sjakk -Et sosialt treffpunkt -Favne om alle aldre og begge kjønn (vi oppfordrer spesielt jenter/kvinner) – altså bredden -Man trenger ingen forkunnskaper for å begynne -Du er med andre ord velkommen, uansett nivå -Vi har nå også etablert løpende kontakt med Hurum Kompetansesenter for flyktninger – derfra er det sterk interesse -Vi håper å kunne bygge dette som en integreringsmodell (noe det ser ut til at vi nå klarer) -Vi ønsker å forvalte de sjakktalentene som måtte dukke opp på en best mulig måte, og at vi kan bringe frem én eller flere spillere som kan konkurrere på høyt nasjonalt nivå -Vi håper å kunne få besøk av Magnus Carlsen i løpet av 2018 (vi er ambisiøse) -Vi jobber med å utvikle en opplæringsmodell som kan treffe alle nivåer (vi har allerede en meget dyktig fagansvarlig i styret, Geir Tveit – sjakkspiller på et ganske høyt nivå, som har dette ansvaret). -I og med denne kontakten med Hurum Kompetansesenter for flyktninger, kan vi også legge til at vi ønsker å være en sjakklubb på tvers av landegrenser, på tvers av språk, på tvers av religion og kultur. -Sjakk trenger intet verbalspråk, det er selve spillet som er vårt felles språk -Klubbkvelder annen hver onsdag i partallsuker -Vi ønsker å være en aktiv klubb, hvor vi både arrangerer egne turnering og har spillere som deltar i turneringer i vårt ganske land. -Hurum Sjakklubb har i dag et fremmøte på mellom 30 og 40 på hver klubbkveld, noe som er et ganske stort antall sett i forhold til mange andre sjakklubber. Styret består pr. i dag av: Asle Lien, leder, Christian Dyresen,nestleder – og økonomiassistent Geir Tveit – fag- og opplæringsansvarlig – og økonomiansvarlig Pål Berg – materialforvalter og bistår på opplæring Joseph Wagenheim og  Svetlana Ssanova– styremedlemmer – hjelper til der det trengs. Hurum Sjakklubb: Alltid et trekk foran Sjakkens motto: Gens una sumus – vi er ett folk, vi er èn familie. Med vennlig hilsen Asle Lien