Kulturhuset Hovtun

Kulturhuset Hovtun og ble stiftet 11.05.2016 som et ledd i utviklingen av et bredt kulturtilbud på Klokkarstua.

Foreningens formål er å være en kulturbærer på ulike arenaer som for eksempel visuell kunst, musikk, håndverk, kunnskapsformidling og andre varierte aktiviteter, med et bredt nedslagsfelt. Hensikten er å aktivisere og bringe sammen mennesker med ulike forutsetninger, kulturell bakgrunn, og aktiviteter som retter seg mot barn og unge, voksne og eldre. Foreningen vil jobbe for et fargerikt fellesskap hvor inkludering, mangfold og samskaping er viktige og bærende elementer.

Vi er en samling mennesker i alle aldre som ønsker å være med å utvikle kulturtilbudet i Røyken og Hurum, og spesielt da på Klokkarstua.  I forbindelse med ønske om etablering av videregående Steinerskole og ervervelse av bygget Hovtun, er det et mål at foreningen skal jobbe med kulturaktiviteter for så vel ungdom som seniorer. Vi ønsker oss gode samarbeid med andre lokale kulturaktører, og har et ønske om å knytte til oss dyktige formidlere innen ulike former for kunst og kultur!